Onze schaaklocatie

Onze schaaklocatie

Wooncentrum Grotenhuys

Ontmoetingsruimte Grotenhuys
Coehoornsingel 9
6981 KE  Doesburg

De beste aanrijroute is via de van Brakellaan.
(Bij Bloemenzaak aan de Kraakselaan inrijden)

Deze helemaal uitrijden, aan het eind rechtsaf (van Grotenhuysstraat )
Aan het eind linksaf.

U bent nu aan de achterzijde van het complex, waar zich de ingang bevindt.
Ontmoeting in Grotenhuys mogelijk gemaakt door inwoners


DOESBURG - De ontmoetingsruimte in Grotenhuys maakt een doorstart. Drie inwoners uit Doesburg starten een stichting waarmee zij, samen met vrijwilligers, zorgen voor continuiteit in de coördinatie en voortgang van de activiteiten. De officiële inschrijving van Stichting ontmoetingsruimte Grotenhuys werd maandag 25 november gevierd met alle betrokken inwoners en organisaties.


De stichting kwam op initiatief van Liesbeth Snippe, Ellen de Bruin en Els Meester tot stand na overleg met verschillende inwoners, bewoners, Woonservice IJsselland en de gemeente Doesburg. Met deze input vonden zij een passende invulling voor de ontmoetingsruimte. Het ontmoeten zonder drempels staat centraal. Wethouder Birgit van Veldhuizen van de gemeente Doesburg: “Ik ben enorm trots op deze dames. Ze hebben samen de handen uit de mouwen gestoken en een prachtig aanbod gedaan aan de gemeente.  Ik kan niet anders zeggen dan dat ik zeer veel bewondering heb voor de kracht van onze Doesburgse samenleving.”
Het bijzondere van Grotenhuys is dat de ontmoeting door de inwoners zelf wordt georganiseerd. Voor en door Doesburgers. Zij kregen ondersteuning hiervoor van Wark House en ZorgBelangInclusief, onderdeel van het leefbaarheid programma van de provincie Gelderland. Zij hebben ingezet op het verenigen van inwoners rondom ontmoeten en samen eten. Dit bleek een gouden vondst. Mensen voelen zich onderdeel van Grotenhuys. Mede door het initiatief van de drie dames bruist het weer bij Grotenhuys.
Initiatiefneemster Els Meester heeft nog wel een oproep. “We zijn heel blij met wat we bereikt hebben. We zoeken nog wel vrijwilligers die kunnen helpen. Ook leuke ideeën voor activiteiten in Grotenhuys zijn altijd welkom.”
Bronvermelding: Uit: Regiobode d.d. 27 november 2019,  Foto: Hanny ten Dolle

Wooncentrum Grotenhuys

Wooncentrum Grotenhuys
van Brakellaan 54;
6981 JN  Doesburg

De beste aanrijroute is via de van Brakellaan.
(Bij Bloemenzaak aan de Kraakselaan inrijden)

Deze helemaal uitrijden, aan het eind rechtsaf (van Grotenhuysstraat )
Aan het eind linksaf.

U bent nu aan de achterzijde van het complex, waar zich de ingang bevindt.

Caleidoz

Caleidoz

Caleidoz zorgt ervoor dat inwoners van Doesburg elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Op een dinsdagochtend vertellen drie Caleidoz-medewerkers op de locatie Beumerskamp over het wat, hoe en waarom van hun werk. “Er zijn genoeg Doesburgers die gezelschap zoeken als alternatief voor eenzaamheid.”
In de Beumerskamp is er vier middagen per week inloop. Alle Doesburgse volwassenen en ouderen zijn dan welkom voor een kopje koffie of thee en een praatje. Ook kunnen ze meedoen met de creatieve middag, biljarten of schilderen. Voor mensen met een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er vier dagen per week dagbesteding. Naast gezelligheid zijn er activiteiten zoals geheugentraining, bewegen en creativiteit. Een warme middagmaaltijd en vervoer horen erbij.
Activiteitenbegeleider Anouk Hendricksen begeleidt op dinsdag samen met twee vrijwilligers de dagbesteding. “Ik houd van dit werk. Mensen zijn heel blij met de zinvolle dag die we ze aanbieden en laten dat ook merken. Aan het einde is het ‘Ik heb een leuke dag gehad.' Of 'De tijd ging snel voorbij, bedankt voor een gezellige dag!’ Ik ken alle achtergronden van de mensen. Eenzaamheid is vaak een probleem, zij hebben gezelschap nodig om de dag door te komen, en een daginvulling die structuur geeft aan het bestaan."

Gastvrij

Sociale contacten, bezig zijn en gezelligheid vormen de rode draad. Bezoekers van de inloop zijn een heel gemengd gezelschap, zegt Gertie Jordens, die de inloop coördineert en begeleidt. Ouderen, maar ook dertigers, iedereen is welkom. Dat typeert de aanpak van Caleidoz: gastvrij en met een lage drempel. Mensen kunnen zichzelf zijn en er ontstaat altijd verbinding tussen de bezoekers. Ze doen dingen samen en helpen elkaar. Gertie: “Ook de open tafel is belangrijk. Elke woensdag is hier om 12 uur een driegangenmenu voor 8 euro. Onze vrijwilligers dekken de tafel en blijven erbij voor een babbeltje. Gezellig, en het voordeel is dat de eters daarna met de middagactiviteit kunnen meedoen”
De voormalige peuterspeelzaal in de Beumerskamp oogt groot, maar eigenlijk is de ruimte niet groot genoeg. Inloop en dagbesteding overlappen elkaar gedeeltelijk en dan zijn er wel zo’n 35 tot 40 mensen tegelijk binnen, vertelt Gertie. “We zouden best meer plek willen hebben om ons aanbod te kunnen verruimen en onze spullen goed op te bergen. Het kantoortje van de begeleiders is multifunctioneel: opslagruimte voor de creatieve materialen, eettafel voor de inloopmaaltijd, rustruimte voor de dagbesteding en werkruimte voor extra activiteiten.

Van alles te doen

De locaties Grotenhuys en De Linie zijn wat dat betreft beter uitgerust. In het restaurant van Grotenhuys is er dagelijks een warme maaltijd en 's morgens ontmoeting met koffie en soms een activiteit, zoals bingo, geheugentraining, bewegen of de populaire zang club. Ook op middagen zijn er vaak dingen te doen, zoals een pannenkoekenmiddag.
“We werken daar samen met partnerorganisaties", vertelt Megghane Heersink, op de foto links. (Megghane is de  contactpersoon voor DSG.) Zij is sociaalwerker en coördineert de activiteiten en de vrijwilligers van Caleidoz in Doesburg. 'Vrijwilligers zijn de kurk waarop Caleidoz drijft", zegt ze. "Wij werken hier met zo'n vijf beroepskrachten en 90-100 fantastische vrijwilligers."
Voor Grotenhuys is Megghane bezig met een onderzoekje naar de behoeften van bewoners en wijkbewoners. "Er kan daar nog veel meer gebeuren, de mogelijkheden van het gebouw worden niet ten volle benut. Iedereen mag er komen, maar in de praktijk maken vooral bewoners gebruik van het aanbod. En leden van de schaakvereniging en de seniorenvereniging." Megghane noemt Doesburg een dynamische gemeenschap, waar veel gebeurt. "Toch voorziet Caleidoz duidelijk in een behoefte. In de vijfjaar dat we hier bezig zijn is ons aanbod gegroeid."

Als een vlinder 

Caleidoz is er om zoveel mogelijk Doesburgers zo goed mogelijk actief te laten deelnemen aan de samenleving. Megghane: "Dat doen we door ontmoeting en activiteiten in de wijken. Ik werk hier nog niet zo lang, maar ervaar het als een warme organisatie met hart voor de zaak. Samenwerking met andere partijen vinden we belangrijk, anders doet ieder op zijn eigen eilandje dezelfde dingen. We sluiten daarom aan bij fysiotherapeuten voor ons bewegingsaanbod, bij Cambio (het restaurant in Grotenhuys) en bij de Buurtacademie. En met Zozijn onderzoeken we wat we samen kunnen doen. Samenwerken doen we ook met de gemeente en met Presikhaaf bedrijven." Dit werk geeft voldoening, zegt Gertie: "Ik heb zelf ook het een en ander meegemaakt en ben aan deze baan gekomen via de sociale werkvoorziening. Voor mij een enorme kans. Vanuit mijn ervaring heb ik veel begrip voor de mensen die hier komen. Het mooie is: ik heb mensen zien groeien. Ze komen hier binnen als een bang vogeltje en gaan als een vlinder weer weg. En als de mensen blij zijn, zijn wij dat ook!"

Zie de website van Caleidoz voor tijd-stippen en locaties van inloop en dag-besteding,

www.doesburg.caleidoz.nl

(Uit:"Wij", het magazine voor alle Doesburgers en aangeboden door Woonservice IJsselland, jaargang 10, nummer 2, december 2017